Danh Sách chủ đề đào tạo

STT Tên chủ đề Mô tả Thông tin khóa học
1 Dịch tễ học Các khóa đào tạo cập nhật kiến thức về Dịch tễ học Danh sách khóa học
2 Nhi khoa Các khóa đào tạo cập nhật kiến thức lĩnh vực Nhi khoa Danh sách khóa học
3 Sản phụ khoa Các khóa đào tạo cập nhật kiến thức Sản Phụ khoa Danh sách khóa học
4 Kỹ thuật y học - Xét nghiệm Các khóa đào tạo cập nhật kiến thức về Kỹ thuật y học - xét nghiệm Danh sách khóa học
5 Y học cổ truyền Đào tạo y tế liên tục Danh sách khóa học
6 Ngoại khoa Hệ đào tạo 4 năm Danh sách khóa học
7 Nội khoa Hệ đào tạo 6 năm Danh sách khóa học