Danh Sách Khóa Học

STT Tên khóa học Mô tả Trạng thái
1 Dự phòng ngã cho người cao tuổi
1. Khám toàn diện và đánh giá nguy cơ ngã, nguyên nhân gây ngã và các biện pháp phòng ngã
2. Thực hiện được các nghiệm pháp, thang điểm đánh giá thăng bằng, rối loạn dáng dáng đi cho người cao tuổi
3. Thực hiện được một số bài tập đơn giản phòng ngã
Xem lớp đăng ký
2 Quản lý y tế
1. Phân tích được tình hình thực tế của địa phương về lập kế hoạch và quản lý y tế.
2. Xây dựng được kế hoạch hoạt động y tế phù hợp với tình hình địa phương;
3. Trình bày được những nội dung cơ bản của theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động y tế địa phương;
4. Lập được kế hoạch theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động y tế huyện (Bao gồm công cụ thu thập thông tin cho đánh giá, công cụ theo dõi và giám sát)
5. Áp dụng được một số kỹ năng quản lý lãnh đạo trong một số tình huống cụ thể.
Xem lớp đăng ký
3 Dinh dưỡng cơ sở và cộng đồng
1. Trình bày được nguyên tắc và chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú
2. Trình bày được nguồn gốc phân loại và cách sử dụng các loại thực phẩm chức năng.
3. Trình bày được nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống các bệnh thiếu và thừa dinh dưỡng tại cộng đồng
4. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em, người trưởng thành theo các chỉ tiêu nhân trắc
5. Trình bày được vai trò và nhu cầu dinh dưỡng cho các lứa tuổi
Xem lớp đăng ký
4 Thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm
1. Trình bày được cách phân loại, giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật.
2. Trình bày được phân loại, nguyên nhân của ô nhiễm thực phẩm.
3. Trình bày được những biện pháp phòng ô nhiễm thực phẩm
4. Trình bày được các yêu cầu về sử dụng phụ gia thực phẩm trong công nghệ chế biến thực phẩm.
5. Trình bày được yêu cầu đảm bảo VSATTP trong các cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể.
6. Trình bày và thực hành được các test nhanh kiểm tra vệ sinh dụng cụ ăn uống và vệ sinh thực phẩm"
Xem lớp đăng ký