Danh Sách Khóa Học

STT Tên khóa học Mô tả Trạng thái
1 Thẩm định phương pháp
Mục tiêu khóa học
1. Hiểu được các phương pháp hiệu chuẩn các kỹ thuật sử dụng trong các xét nghiệm hóa sinh lâm sàng
2. Hiểu được khái niệm, các phương pháp thẩm định và các thông số thống kê sử dụng trong thẩm định phương pháp
Đối tượng học viên
1. Các học viên sau đại học thuộc chuyên ngành xét nghiệm
2. Các cán bộ phòng xét nghiệm
3. Các giảng viên giảng dạy xét nghiệm tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Giảng viên khoa Kỹ thuật y học - Đại học Y Hà Nội
Xem lớp đăng ký
2 Đảm bảo chất lượng xét nghiệm
Mục tiêu khóa học
1. Trình bày được tổng quan các thành tố cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm
2. Trình bày được các khái niệm cơ bản sử dụng trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm và trong nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm
3. Trình bày và áp dụng được các thông số thống kế trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm
4. Thực hành vẽ biểu đồ Levey-Jennings
5. Phân tích các quy luật và biện luận kết quả nội kiểm
6. Các biện pháp khắc phục khi kết quả nội kiểm không đạt
7. Khái niệm và các phương pháp ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm
8. Phân tích kết quả ngoại kiểm, cải thiện và đánh giá chất lượng xét nghiệm
Đối tượng học viên
1. Các học viên sau đại học thuộc chuyên ngành xét nghiệm
2. Các cán bộ phòng xét nghiệm
3. Các giảng viên giảng dạy xét nghiệm tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Giảng viên khoa Kỹ thuật y học - Đại học Y Hà Nội
Xem lớp đăng ký
3 An toàn phòng xét nghiệm
Mục tiêu khóa học
1. Nắm được các nội dung về an toàn sinh học, hoá chất, điện và cháy nổ trong phòng xét nghiệm
2. Thực hiện được một số kỹ thuật an toàn phòng xét nghiệm
3. Thực tế bệnh viện: tìm hiểu việc thực hiện an toàn tại 1 phòng xét nghiệm
Đối tượng học viên
1. Các học viên sau đại học thuộc chuyên ngành xét nghiệm
2. Các cán bộ phòng xét nghiệm
3. Các giảng viên giảng dạy xét nghiệm tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Giảng viên khoa Kỹ thuật y học - Đại học Y Hà Nội
Xem lớp đăng ký
4 Quản lý tài liệu hồ sơ - Quy trình thực hành chuẩn phòng xét nghiệm
Mục tiêu khóa học
1. Viết được quy trình thực hành chuẩn phòng xét nghiệm
2. Biết cách quản lý hồ sơ, tài liệu trong phòng xét nghiệm
Đối tượng học viên
1. Các học viên sau đại học thuộc chuyên ngành xét nghiệm
2. Các cán bộ phòng xét nghiệm
3. Các giảng viên giảng dạy xét nghiệm tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Giảng viên khoa Kỹ thuật y học - Đại học Y Hà Nội
Xem lớp đăng ký
5 Cải tiến chất lượng xét nghiệm
Mục tiêu khóa học
1. Biết cách lựa chọn, theo dõi và đánh giá các chỉ số chất lượng
2. Phân tích nguyên nhân, đưa ra hành động khắc phục tạm thời sự cố xảy ra
3. Phân tích nguyên nhân gốc rễ khắc phục sự cố xảy ra
4. Nắm được các phương pháp khảo sát sự hài lòng của khách hàng (ưu, nhược điểm)
5. Thực hành thảo luận một quy trình cần cải tiến trong phòng xét nghiệm
Đối tượng học viên
1. Các học viên sau đại học thuộc chuyên ngành xét nghiệm
2. Các cán bộ phòng xét nghiệm
3. Các giảng viên giảng dạy xét nghiệm tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
Giảng viên khoa Kỹ thuật y học, trường Đại học Y Hà Nội
Xem lớp đăng ký
6 Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
1. Hiểu được khái niệm cơ bản các thành tố thiết yếu của hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm
2. Nắm được các nội dung về tổ chức phòng xét nghiệm, nhân sự, quản lý trang thiết bị và lưu kho.
Xem lớp đăng ký