Thông báo tuyển sinh lớp CME: Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về lạm dụng chất - HIV thông báo tuyển sinh các lớp “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”.

Xem chi tiết Thông báo tuyển sinh và các mẫu biểu tại đây

    a. Thông báo tuyển sinh (tại đây)
    b. Mẫu đăng ký khóa học (tại đây)
    c. Mẫu sơ yếu lý lịch (tại đây)

Đăng ký online theo địa chỉ: https://forms.gle/AguUVei8FxgCZWoB6