Thông báo tuyển sinh lớp CME: Kỹ thuật chụp cộng cắt lớp vi tính tổng - Khóa 6, 7, 8 năm 2020

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tuyển sinh khóa CME "Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát” dành cho Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh. Thông tin khóa học cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: 

- Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh làm việc trong và ngoài công lập;
- Kỹ thuật viên đã tốt nghiệp hệ kỹ thuật viên hình ảnh y học trình độ từ trung cấp trở lên.  

2. Hình thức và thời gian đào tạo: 
- Hình thức đào tạo: Học tập trung theo hình thức kèm cặp cầm tay chỉ việc;
- Thời gian đào tạo: 03 tháng 

3. Địa điểm đào tạo: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các cơ sở thực hành của Trường ĐHYHN

4. Số lượng học viên/lớp: 10 -15 học viên/lớp.

5. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.

6. Kinh phí đào tạo: 9.000.000đ/học viên/khóa học.

7. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến trước thời gian dự kiến khai giảng mỗi khóa một tuần

8. Dự kiến thời gian khai giảng: Khóa 6 ngày 01/6/2020; Khóa 7 ngày 10/9/2020 và Khóa 8 ngày 10/10/2020

9. Xem chi tiết Thông báo tuyển sinh và các mẫu biểu tại đây
  
  a. Thông báo tuyển sinh (tại đây)
    b. Mẫu đăng ký khóa học (tại đây)
    c. Mẫu sơ yếu lý lịch (tại đây)

10. Đăng ký online theo địa chỉ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDisbTdv32MMuYrH_TGXih2W4B6xKvbO7bs94mbIJZtazLTQ/viewform