Lý lịch sơ lược
Họ và tên: PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng
Ngày sinh:
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh: Hà Nội
Trường Đại Học Y Hà Nội
Điện thoại nhà riêng:0913045522
Email: