SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC:

Ngày 31/03/1981 Bộ Y tế Ban hành quyết định số 292/BYT-QĐ thành lập “Khoa đào tạo trên đại học và bồi dưỡng sau đại học - gọi tắt là Khoa sau đại học”. Ngày 01/06/1981 Khoa sau đại học tiếp quản các đối tượng đang đào tạo tại trường và chính thức đi vào hoạt động. GS.TS. Nguyễn Năng An là Trưởng khoa đầu tiên.

Các mốc đào tạo sau đại học:
  • Đào tạo BSCKII từ năm 1972
  • Đào tạo BSNT từ năm 1974
  • Đào tạo BSCKI từ năm 1976
  • Đào tạo NCS từ năm 1979
  • Đào tạo Cao học từ năm 1991

Loại hình đào tạo:                                                                                   
  • Dài hạn
  • Nghiên cứu sinh
  • Thạc sĩ
  • Chuyên khoa cấp II
  • Chuyên khoa cấp I
  • Bác sĩ Nội trú
  • Ngắn hạn:
  • Đào tạo định hướng chuyên khoa
  • Đào tạo y tế liên tục (CME)
Hình thức đào tạo:                                                                                     
  • Tập trung
  • Tập trung theo chứng chỉ
  • Liên kết đào tạo với các Sở Y tế, các bệnh viện tuyến trung ương.