Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội
Website: www.sdh.mu.edu.vn
Điện thoại: + 844.8523798 (130/164)
Fax: + 844.8525115
Email : saudaihocyhn@gmail.com


adding a google map to your website