Danh Sách Khóa Học

STT Tên khóa học Mô tả Trạng thái
1 Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
1. Hiểu được khái niệm cơ bản các thành tố thiết yếu của hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm
2. Nắm được các nội dung về tổ chức phòng xét nghiệm, nhân sự, quản lý trang thiết bị và lưu kho.
Xem lớp đăng ký
2 Quản lý y tế
1. Phân tích được tình hình thực tế của địa phương về lập kế hoạch và quản lý y tế.
2. Xây dựng được kế hoạch hoạt động y tế phù hợp với tình hình địa phương;
3. Trình bày được những nội dung cơ bản của theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động y tế địa phương;
4. Lập được kế hoạch theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động y tế huyện (Bao gồm công cụ thu thập thông tin cho đánh giá, công cụ theo dõi và giám sát)
5. Áp dụng được một số kỹ năng quản lý lãnh đạo trong một số tình huống cụ thể.
Xem lớp đăng ký
3 Dinh dưỡng cơ sở và cộng đồng
1. Trình bày được nguyên tắc và chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú
2. Trình bày được nguồn gốc phân loại và cách sử dụng các loại thực phẩm chức năng.
3. Trình bày được nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống các bệnh thiếu và thừa dinh dưỡng tại cộng đồng
4. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em, người trưởng thành theo các chỉ tiêu nhân trắc
5. Trình bày được vai trò và nhu cầu dinh dưỡng cho các lứa tuổi
Xem lớp đăng ký
4 Dinh dưỡng lâm sàng
1. Trình bày được tổ chức của Khoa Dinh dưỡng trong bệnh viện
2. Xây dựng được thực đơn cho một số bệnh lý thường gặp
3. Thực hành đánh giá được khẩu phần
4. Tư vấn được chế độ Dinh dưỡng cho bệnh nhân một số bệnh thường gặp."
Xem lớp đăng ký
5 Thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm
1. Trình bày được cách phân loại, giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật.
2. Trình bày được phân loại, nguyên nhân của ô nhiễm thực phẩm.
3. Trình bày được những biện pháp phòng ô nhiễm thực phẩm
4. Trình bày được các yêu cầu về sử dụng phụ gia thực phẩm trong công nghệ chế biến thực phẩm.
5. Trình bày được yêu cầu đảm bảo VSATTP trong các cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể.
6. Trình bày và thực hành được các test nhanh kiểm tra vệ sinh dụng cụ ăn uống và vệ sinh thực phẩm"
Xem lớp đăng ký
6 Lập kế hoạch y tế
1. Trình bày được các hợp phần của hệ thống y tế
2. Trình bày được thực trạng lập kế hoạch hiện nay và lý do cần đổi mới công tác lập kế hoạch.
3. Trình bày được khung kế hoạch y tế và các biểu mẫu lập kế hoạch y tế
4. Trình bày được các bước và nội dung từng bước lập kế hoạch y tế
5. Trình bày được các bước trong quy trình thực hiện theo dõi, giám sát và đánh giá kế hoạch y tế.
6. Xác định các điều kiện thực hiện kế hoạch (giả định, rủi ro)."
Xem lớp đăng ký
7 Nâng cao chất lượng điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone

Kiến thức:
1. Trình bày được các bài thuốc cổ phương thường dùng, cách gia giảm cho kiêm chứng, các phương pháp không dùng thuốc, chế độ ăn uống, luyện tập trong điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng.
2. Trình bày được các bài thuốc cổ phương thường dùng, cách gia giảm cho kiêm chứng, các phương pháp không dùng thuốc, chế độ ăn uống, luyện tập trong điều trị thoái hóa cột sống cổ.
3. Trình bày được các bài thuốc cổ phương thường dùng, cách gia giảm cho kiêm chứng, các phương pháp không dùng thuốc, chế độ ăn uống, luyện tập trong điều trị thoái hóa khớp gối.
Kỹ năng:
1. Kê được đơn thuốc theo cổ phương gia giảm, thực hiện được các yêu cầu kỹ thuật cần đạt khi sử dụng các phương pháp không dùng thuốc, lập kế hoạch ăn uống và luyện tập theo YHCT cho các BN thoái hóa cột sống thắt lưng.
2. Kê được đơn thuốc theo cổ phương gia giảm, thực hiện được các yêu cầu kỹ thuật cần đạt khi sử dụng các phương pháp không dùng thuốc, lập kế hoạch ăn uống và luyện tập theo YHCT cho các BN thoái hóa cột sống cổ.
3. Kê được đơn thuốc theo cổ phương gia giảm, thực hiện được các yêu cầu kỹ thuật cần đạt khi sử dụng các phương pháp không dùng thuốc, lập kế hoạch ăn uống và luyện tập theo YHCT cho các BN thoái hóa khớp gối."

Xem lớp đăng ký