Danh Sách Học Viên

STT Họ Tên Ngày Sinh Nơi sinh
1 Phan Trọng Thông 26/09/1965 Nghệ An
2 Lê Anh Tuấn 15/10/1973 Hà Tĩnh
3 Lê Hữu Nam 12/08/1976 Nghệ An
4 Hoàng Quốc Sơn 01/05/1965 Nghệ An
5 Nguyễn Minh Hiền 31/8/1989 Hà Nội
6 Phạm Thanh Tùng 17/01/1992 Hà Nội
7 Đỗ Thị Huệ 20/09/1990 Vĩnh Phúc
8 Nguyễn Thị Liễu 30/6/1992 Bắc Ninh
9 Nguyễn Thị Hương Lan 15/10/1979 Hà Nội
10 Vũ Hải Hậu 15/08/1984 Nam Định