Danh Sách Học Viên

STT Họ Tên Ngày Sinh Nơi sinh
1 Bùi Văn Hải 06/09/1965 Nghệ An
2 Nguyễn Văn Nam 05/11/1975 Nghệ An
3 Bùi Tiến Dũng 05/06/1971 Nghệ An
4 Lê Thị Cầm 12/09/1983 Nghệ An
5 Nguyễn Thanh Hải 22/08/1972 Hà Tĩnh
6 Nguyễn Đình Tuyên 10/08/1973 Sơn La
7 Nguyễn Tuấn Anh 14/10/1984 Nghệ An
8 Nguyễn Hữu Lê 10/09/1972 Nghệ An
9 Phan Thanh Tuấn 01/02/1982 Nghệ An
10 Trần Văn Biên 30/06/1985 Nghệ An