Thông báo tuyển sinh lớp CME: "Tim mạch can thiệp" - Khóa 1 năm 2018
Đăng ngày 2018-07-24 17:05:37
Thông báo tuyển sinh lớp CME "Tim mạch can thiệp"
Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh năm 2018
Đăng ngày 2018-06-23 14:49:17
Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh” năm 2018
Thông báo tuyển sinh các lớp CME về Chẩn đoán hình ảnh năm 2018
Đăng ngày 2018-06-23 14:22:55
Dành cho kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
Thông báo tuyển sinh lớp CME "Phẫu thuât ung thư tiêu hóa" - Khóa 2 năm 2017
Đăng ngày 2017-10-25 22:23:11
Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với các chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp tổ chức khóa đào tạo “Phẫu thuật Ung thư Tiêu hóa”, với sự tham gia giảng dạy trực tiếp của các giảng viên là các Giáo sư Bệnh viện Trường Đại học Rennes, Bệnh viện Trường Đại học Angers, Bệnh viện Trường Đại học Paris Sud và Bộ môn Ngoại trường Đại học Y Hà Nội
Thông báo tuyển sinh lớp CME: "Cộng hưởng từ chẩn đoán các bệnh lý thường gặp" - Khóa 1
Đăng ngày 2017-10-23 04:19:32
Thông báo tuyển sinh đào tạo lớp "Cộng hưởng từ chẩn đoán các bệnh lý thường gặp" - Khóa 1
Thông báo tuyển sinh lớp CME: Cắt lớp vi tính chẩn đoán các bệnh lý thường gặp - Khóa 1
Đăng ngày 2017-10-23 04:16:51
Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mở lớp đào tạo CME "Cắt lớp vi tính chẩn đoán các bệnh lý thường gặp".
Thông báo tuyển sinh đào tạo lớp "Đào tạo nâng cao về gây tê vùng và chống đau" năm 2018_Khóa 6
Đăng ngày 2016-03-07 13:00:28
Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp "Đào tạo nâng cao về gây tê vùng và chống đau" do giảng viên Bộ Môn Gây mê Hồi sức và GS. Philippe Macaire giảng dạy.