Thông báo tuyển sinh lớp CME: Đào tạo nâng cao về Gây tê vùng và Chống đau - Khóa 11
Đăng ngày 2020-05-07 09:18:12
Bộ môn Gây mê hồi sức Trường Đại học Y Hà Nội
Thông báo tuyển sinh lớp CME: Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
Đăng ngày 2020-05-07 09:11:49
Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu về lạm dụng chất - HIV
Thông báo tuyển sinh lớp CME: Nam học và Y học giới tính - Khóa 1 năm 2020
Đăng ngày 2018-08-14 15:02:31
Đơn vị Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Thông báo tuyển sinh lớp CME: Nam học và Y học sinh sản - Khóa 1 năm 2020
Đăng ngày 2018-08-04 18:25:38
Đơn vị Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Thông báo tuyển sinh lớp CME: Nam học cơ bản - Khóa 3 năm 2020
Đăng ngày 2018-07-24 17:05:37
Đơn vị Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Thông báo tuyển sinh lớp CME: Kỹ thuật cơ bản trong Lab thụ tinh ống nghiệm - Khóa 1 năm 2020
Đăng ngày 2018-07-06 17:08:04
Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sinh sản Hà Nội
Thông báo tuyển sinh lớp CME: Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung - Khóa 1 năm 2020
Đăng ngày 2018-06-30 16:03:07
Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Thông báo tuyển sinh lớp CME: Lâm sàng cơ bản trong thụ tinh ống nghiệm - Khóa 1 năm 2020
Đăng ngày 2018-06-23 14:49:17
Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Thông báo tuyển sinh lớp CME: Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát - Khóa 5, 6, 7 năm 2020
Đăng ngày 2018-06-23 14:22:55
Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Thông báo tuyển sinh lớp CME: Kỹ thuật chụp cộng cắt lớp vi tính tổng - Khóa 6, 7, 8 năm 2020
Đăng ngày 2018-06-15 14:14:01
Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính dành cho Kỹ thuật viên