Thông báo tuyển sinh lớp CME: "Tim mạch can thiệp" - Khóa 1 năm 2018

Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học liên tục tuyển sinh khóa đào tạo liên tục "Tim mạch can thiệp"

1. Đối tượng tuyển sinh: 

2. Hình thức đào tạo: kèm cặp, cầm tay chỉ việc

3. Thời gian đào tạo: 
06 tháng

3. Địa điểm đào tạo: Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

4. Số lượng học viên dự kiến: 5 học viên/lớp

5. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

6. Kinh phí đào tạo: 30.000.000đ/học viên/khóa học 

7. Khai giảng: dự kiến 15/8/2018

8. Thông tin về lớp học xin liên hệ:
  • Phòng QLĐTSĐH: ThS. Trần Thị Hảo, SĐT: 0914.926.567 và ThS. Nguyễn Hồng Tươi, ĐT: 0941631101;
  • Trung tâm tim mạch: BS. Đoàn Đức Dũng, ĐT: 0986563858.

Chi tiết thông báo tuyển sinh và mẫu hồ sơ:
1. Thông báo tuyển sinh
2. Mẫu đơn đăng ký
3. Mẫu sơ yếu lý lịch