Thông báo tuyển sinh các lớp CME về Chẩn đoán hình ảnh năm 2018

  1. Đối tượng tuyển sinh: Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh 
  2. Hình thức và thời gian đào tạo: tập trung, 3 tháng
  3. Cơ sở đào tạo (lý thuyết và thực hành): Trường Đại học Y Hà Nội; khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
  4. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. 
  5. Chứng chỉ: Do Trường Đại học Y Hà Nội cấp theo quy định.
  6. Kinh phí đào tạo: “Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát”: 9.000.000 đồng/học viên/khóa học (Chín triệu đồng chẵn./.) - “Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát”: 12.000.000 đồng/học viên/khóa học (Mười hai triệu đồng chẵn./.)
  7. Dự kiến khai giảng: 05/8/2018
      Thông báo tuyển sinh xem tại đây 
     
Mẫu đơn đăng kí tham gia lớp học xem tại đây