Bảng tham chiếu quy đổi trình độ ngoại ngữ

Tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 và 4/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng hco Việt Nam, áp dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội

Bảng tham chiếu chi tiết xem tại đây

Trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ:
Người đạt trình độ bậc 3 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo thông tư 01/2014/BGDĐT) được miễn thi tuyển; học viên có thể tự học, nhưng phải dự thi đạt chuẩn đầu ra.

Học viên đạt trình độ bậc 4 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được miễn học, miễn thi (theo CV số 1623/BYT-K2ĐT ngày 31/3/2017 về việc xử lý những vướng mắc trong quy chế đào tạo BSNT của Bộ trưởng Bộ Y tế)