Văn bản mẫu dùng cho thông qua đề cương BSNT từ năm 2018

Để đảm bảo cho việc thông qua đề cương trình độ thạc sĩ cho bác sĩ nội trú thống nhất ở tất cả các đơn vị, đề nghị thày/cô lãnh đạo Khoa/Bộ môn, giáo vụ sau đại học, thư kí và học viên xem kĩ những mẫu văn bản, giấy tờ cần sử dụng, chuẩn bị đầy đủ nhất cho cuộc họp của các thày/cô thành viên hội đồng. 

1. Yêu cầu đối với đề cương xem tại đây
2. Quy trình thông qua đề cương xem tại đây
3. Mẫu giấy đề nghị thành lập hội đồng thông qua đề cương xem tại đây
4. Mẫu giấy đề nghị thay thành viên - đổi nhiệm vụ trong hội đồng xem tại đây
5. Chương trình thông qua đề cương xem tại đây 
6. Biên bản thông qua đề cương xem tại đây
7. Mẫu bảng thanh toán xem tại đây
8. Quy định về người hướng dẫn khoa học xem tại đây